2017. augusztus 25., péntek

Idegenek befogadása

Kopátsy Sándor                 PH                   2017 08 15

Idegenek befogadása

Az EU brüsszeli adminisztrációját az ostobák magasan megfizetett, és túlzott hatalmat birtokló gyülekezetének tartom. Ez talán sehol nem jellemzőbb, mint a leszakadt világból politikai vagy anyagi okból bevándorlók kezelése, az úgy nevezett kvóta rendszer.
AZ EU vezetésének először azt kellene eldönteni, hogy a tagállamoknak szükségük van-e többlet lakosságra. Az egésznek nincsen. Legfeljebb a fejlett, puritán tagországokban van munkaerőhiány. Ezek nagy részében ugyan van munkaerőhiány, de nem a munkaerő kevés, hanem aránylag keveset dolgoznak.
Az EU tagországokban a munkaerő példátlanul keveset és kevés éven át dolgozik. Ezt már a foglalkoztatási ráták is egyértelműen bizonyítják. Mivel az EU történelmi feladata, hogy a világgazdaság élvonalával, a négy óceánokon túli angolszász és a Távol Kelet országaival versenyben maradjunk. Ezt az EU alkotmányából megfontolásból, vagy feledékenységből kihagyták. De nemcsak kihagyták, de tudatosan elhallgatják. Még nem találtam olyan Brüsszelben készült felmérést, ami az EU teljesítményét a két versenytársával összevetné.
Ezt azzal kellene kezdeni, hogy az ENSZ által használt három, fejlettségi mutató alapján az EU fejlődését a négy óceánokon túli angolszász és a távol-keleti országokkal összehasonlítanák. Az egy lakosra jutó jövedelem, a várható életkor és az iskolázottság növekedése az elmúlt 20 évben még egyszer gyorsabb volt a négy angolszász országban, mint az EU tagországiban. A távol-keletiek pedig négyszer gyorsabban növekedtek. Az EU teljesítménye tehát szégyenletes.
A lemaradásunk elsődleges okát a foglalkoztatásunk alacsony szintjében látom. Ez a lemaradás a foglalkoztatási hányadban is egyértelmű. A munkaképes korú lakosság lényegesen alacsonyabb hányada dolgozik. Ez ugyan önmagában is felháborító, de még nagyobb a lemaradásunk, ha a foglalkoztatottak által évente ledolgozott órák számát is figyelembe vesszük. Ebben még nagyobb a lemaradásunk. Évente az EU tagországokban a ledolgozott órák száma 200 órával kisebb, mint a négy óceánokon túli, és 300-400 órával kisebb, mint a Távol-Keleten! Ez az egy összevetés magyarázatot ad a tényre, hogy az EU versenytársaival szemben egyre jobban lemarad.
Az ENSZ rangsorában az első tíz ország között, csak hat európai ország van, ezek között csak négy EU tagország, Dánia, Svédország, Finnország és Hollandia. Európai, de nem tagország Norvégia és Svájc.
Az EU tagországoknak nem képzetlen, nem európai kultúrájú bevándorlókra van szüksége, hanem Európán belül bőven van ezeknél sokkal jobb, több milliónyi munkaerő.
A politikai menekültek befogadása ostobaság. Az EU néhány fejlett tagországainak nem politikai menekültekre, hanem használható munkaerőre van szükségük.
Ha Brüsszelben szakemberek volnának, azt mérnék fel, hogy melyik tagországban olyan magas a foglalkoztatási ráta, amit csak bevándorlással lehet mérsékelni. Ezt követően a munkaerőhiányt a tagországokból kellene pótolni.
De ezt rejtetten meg is teszik az EU gazdag országai, elsősorban Németország. A brüsszeli bürokrácia tehát szó nélkül tűri, hogy a közösség gazdag országai ellenszolgáltatás nélkül csábíthatják el az értékes munkaerőt, és a negatív értékűt pedig ők osztják ki az olyan országoknak, ahol nem munkaerőhiány, hanem súlyos munkanélküliség van.
Az Egyesült Államok rendszeresen felméri, hogy mikor, kik és honnan jöttek be. 1985-ben, ott létem alkalmával ismerhettem meg az előző húsz év bevándorlóinak az értékelését. Akkor a legjobban szereplő befogadottak az 56-os magyar fiatalok, nagy többségben diplomások, vagy egyetemi hallgatók voltak.
A legutóbbi felmérésük szerint a befogadottak végzettségük szerinti értéke: Kevesebb, mint középiskolásoké mínusz 100 ezer dollár, a fokúaké mínusz 10 ezer, egyetemet kezdetteké plusz 40 ezer, a diplomásoké 200 ezer, a diplomát is meghaladók 400 ezer dollár.
Érdemes még néhány adatot idézni az Egyesült Államokba vándorlókról. A második világháborút követőbevándorlók közül magasan kiemelkedtek az európai zsidó bevándorlók. 1985 óta a távol-keletiek. A szinte csak diplomás indiai, iráni bevándorlók, viszonylag kisszámúak, de kiemelkedők. Irán ellen szigorú gazdasági embargót alkalmaztak, de a szellemi elitet befogadták. A brüsszeli bürokraták tanulhatnának az Egyesült Államokban ötven éve alkalmazott zöldkártya rendszerről. Ezzel évente egymillió bevándorlót fogadnak, akiket előzőleg a követségeik gondosan megszűrnek.
A jelenlegi kormány is eltűri, hogy az EU támogatását nagyra értékeli, de nem állítja ezzel szembe a kiadási oldalon a tagdíjunkat, a felértékelt valutánk okozta külkereskedelmi károkozást.

Nagyon kíváncsi lennék arra a szövegre, amire éppen tegnap válaszolt a magyar kormány a brüsszeli bürokraták fenegetésére. Nehéz velük nem gorombán vitatkozni, de másként nem lehet. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése