2017. augusztus 14., hétfő

A közveszélyes fegyverkezők ellen

Kopátsy Sándor                 PP                   2017 08 09

A közveszélyes fegyverkezők ellen

Észak-Korea még nem vette tudomásul, hogy a fegyverkezésnek van még elviselhető mértéke. A koreai nép a világ egyik legpuritánabb népe, normális felépítménnyel a világ legsikeresebbjei közé tartozik. Ezt bizonyítja az ország déli fele, amelyik ugyan a belháborújuk végén katonai diktatúraként fogott hozzá az újjáépítéshez, de az erejét nem a fegyverkezésre, hanem a piacos gazdasága újjáépítésére koncentrálta. Tette ezt annak ellenére, hogy az ország északi fele eszetlen fegyverkezésével kellett lépést tartani. Jelenleg a piacos gazdaságú társadalmak közül két ország költ a legtöbbet fegyverkezésre, Izrael és Dél-Korea. Izrael ehhez az amerikai hittestvéreitől példátlan segítséget kap, Dél-Koreának azonban magának kell ezt fedezni.
A két Korea közti fegyverkezési verseny példátlan különbséghez vezetett. A piacos gazdaságú Dél-Koreában, hatvan évvel a háború után, 16-szor nagyobb az egy laksora jutó jövedelem. Ennek a mértékét jól mutatja a tény, hogy a kettészakadt Németországban a bolsevik Kelet-Németországban 1990-re harmada lett az egy lakosra jutó jövedelem a demokratikus Nyugat-Németországhoz viszonyítva. Egy kettészakadt országban ez is elviselhetetlenné vált. Ezt a különbséget sem lehetett negyed század alatt, a példátlan nyugat-német segélyezés ellenére felszámolni. Ennek tükrében fogalmunk sem lehet arról, hogyan lehet a két Koreát egyesíteni, pedig ez előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik.
Ezért kellene az ENSZ tagság számára egy olyan alapkövetelményt támasztani, ami a fegyverkezés megadott arányát tagsági feltétlenek tekinti. Például a térség országaiban átlagos fegyverkezési kiadásoknak a kétszerese. Amelyik ország ezt túllépi, annak a tagsága automatikusan, megszavazás nélkül, megszűnik. Ez pedig a külkereskedelmük korlátozásával járjon.
Arra is szabály legyen, hogy a katonai kiadások mértékét, nem csak a bejelentett költségekkel, hanem az egy lakosra jutó jövedelem nagyságával is mérik. Nekem volna egy külön javaslatom, a 18 évesek testmagasságának az alakulása. Ezzel mérve is példátlan Észak-Korea fegyverkezése. Észak-Korea lakosságénak a testmagassága nemcsak Dél-Koreához, de egész Kelet-Ázsiához képest is példátlanul lemarad.

Az a véleményem, hogy Kína is viszonylag többet költ fegyverkezésre, mint a tőkés demokráciák, de nem olyan mértékben, mint tette ezt a hidegháborúban a Szovjetunió, és teszi azt Észak-Korea. Ezt bizonyítja nemcsak az egy lakosra jutó jövedelem és vagyon, hanem a testmagasságuk gyors növekedése is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése