2013. március 25., hétfő

L. Hankiss


Kopátsy Sándor                L  Hankiss            2013-03-24

Kedves Elemér!
Kérdéseid megválaszolása nagyon hosszú magyarázatot igényel.
Örültem, hogy végre nem politikai érdekek vitája folyat. Ennek ellenére röviden válaszolok abban a reményben, hogy egyszer beszélgethetünk róla.
1. Protestantizmus.
Én ugyan hivatalosan katolikus vagyok, de lélekben protestáns. Ezért nagyon érdekelt a magyarországi reformnáció sorsa. Ezt a protestáns felekezetek sem dolgozták fel. Gyönyörű kezdetüket, a Habsburg dinasztia hisztérikus pápistasága elnyomorította.
Arról is lapítanak a protestáns egyházak, hogy a magyar reformáció az Oszmán Birodalomnak köszönhetően élte túl az ellenreformációt.
Szót sem olvastam arról, hogy a magyarországi két úton történt.
- Erdélyben a klasszikus német úton, az arisztokrácia és a nemesség, vagyis a feudális uralkodó osztály volt az élcsapata. Erdély a szultán önálló provinciája volt.
- Az Alföldön azonban skandináv úton, vagyis a parasztpolgárság vitte a vállán. Az Alföld pedig Hódoltság, földesurak, és püspökök, kolostorok nélkül.
Mindkettő mögött az
Ennek klasszikus illusztrációja Sárospatak és Debrecen reformátussága közti különbség.
Életem egyik ajándéka lenne, ha tisztázódna a protestantizmus magyarországi története. Neked ehhez jobb kapcsolatod van. A kérdés tisztázása sokat segíthetne a magyar történelem racionálisabb, jobb megértése útján.
Az utolsó mondatban újra elveted a magyar történelem lelassulását. Én ezt nem látom, mert a társadalom fejlődését nemcsak a politikában és a pillanatnyi gazdasági teljesítményben mérem, hanem elsősorban a társadalmi átalakulásban.

2. Lakosság
Hosszú távon még nem láttam példát arra, hogy a vezetés minősége javított volna a társadalmon. Nem ismerek olyan országot, amelyik azért jutott volna a környezeténél előbbre, mert jók voltak a vezetők, és fordítva, ezek minősége miatt maradt volna vissza. Ezzel szemben minden országnak, hosszabb távon, átlagosan olyanok voltak a vezetői, amilyent megérdemelt.

3. A változás lehetősége
Ez is összefügg a kultúrával. Jó példaként a puritán kultúrájú népek jó vezetőit hozod fel. Nézd meg, mennyire nem voltak jó vezetői Olaszországnak, Spanyolországnak.

4. Liberalizmus
a) és b) Én is mindig mondom és mondtam, hogy nekünk liberalizmus hiányunk van. De ez nem a politikában és a gazdaságban, hanem a viselkedésünkből, életszemléletünkből hiányzik. A gazdaságban azonban a hazai liberálisok túlzásba mentek.

c) A liberálisoknak nemcsak a szocialistákkal, de az Antallal kötött paktumuk is hibás volt. Hatalmi paktumot kötöttek a politikai hatalmuk érdekében, nem a közép-jobb személetet a liberális irányba befolyásolni. Az SZDSZ nem azért bukott el, mert a szocialistákkal szövetkezett, hanem azért, mert le akarta nyelni azokat. A magyar társadalom emésztőképességével nem számoltak. Ezt ráhagyták a Fideszre.

5) A társadalom fellázadt a liberális értelmiség túl hatalma ellen.
Valóban a magyar társadalom példátlan nagy támogatást adott a liberalizációnak. Az SZDSZ ezzel élt vissza.
A Fidesz kétharmados győzelmének az oka a botrányosan alacsony foglalkoztatás, az erkölcsi és demográfiai csőd.
- Az EU országok között utolsók vagyunk a foglalkoztatásban.
- Nemcsak fogy a népesség, de elszabadult a házasságon kívül születettek száma, és deformálódott a születések családi háttere. Kevesen születnek ott, ahol ígéretes a felnevelés, és sokan ott, ahol reménytelen.
Mi magyarázza a Fidesz győzelmét? Az, hogy Orbán a közép-jobb magyar társadalomhoz igazította a Fideszt. A liberálisok pedig nem vették tudomásul, hogy ilyen a magyar társadalom.

7) 8) és 10.
Elég volna arra gondolni, hogy a mai Fidesz olyan, mint az Antall előtti MDF volt. A végzetes hiba abból fakadt, hogy a rendszerváltás előtti közép-jobb MDF élére a szoclib erők odacsempészték az úri középosztály konzervatív képviselőjét, Antall Józsefet. Ezzel közép-jobb politikai párt nélkül maradt a magyar társadalom. Orbánnak csak a liberálisok által átformált MDF szerepét kellett átvenni.
Igazad van, sokféle közép-jobb van. De a magyar nemcsak azért ilyen, mert nem vagyunk nyugati polgárok társadalma, mert ez nem sikerült soha, hanem azért is, mert ezt a tényt nem értette meg a liberális értelmiség.

9)
Medgyessy száz napos költekezése ugyan hiba volt, de a liberálisokkal való lecserélése, és áttérés a még liberálisabb politikára, volt a súlyos bukás igazi oka. Nem ismeri a magyar, általában a katolikus társadalmakat az, aki azt hiszi, hogy a túlköltekezés miatt megbukhat egy párt. Abban csak az ország bukhat bele, de nem a választáson, hanem a tőzsdén.

„Jó volna még erről beszélgetnünk.” Egyet értek, de erre a politika soha nem volt alkalmas. Most pedig különösen alkalmatlan.
Minden párt csapata nem azzal foglalkozik, mi volna a közös teendő, hanem csak azzal, hogyan kerülhet hatalomra.
Márpedig, amíg ez tart, tartan fog a Fidesz kormányzás is.
Baráti szeretettel üdvözöl,
Sándor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése