2017. május 5., péntek

A legjobb hetilapban is vannak félrevezető statisztikák

Kopátsy Sándor                 PP                   2017 04 12

A legjobb hetilapban is vannak félrevezető statisztikák

A The Economist múlt heti számában EU és Japán adatokat vetnek össze 1997-2017 közötti időszakról. Két fontos adatjuk félrevezethető.
Hogyan nőtt az országok nemzeti jövedelme az első és a második tíz évben. Ez így az országokra vetítve is érdekes, de sokkal reálisabb képet adna, ha az egy lakosra vetítve közölnék, hiszen Japán lakossága csökken, éppen azért ott ez a mutató, mint az EU 28 országa esetében. 1997-2016 között azonos növekedést ért el mindkét fél, de Japánban az egy főre jutó jövedelem gyorsabban a vagyon pedig a világon leggyorsabban nőtt. Ez azért, mert ott csökken a leggyorsabban a lakosság, és ott a legmagasabb a vagyon. Az, hogy az egy főre jutó vagyont szinte soha nem mutatják, bosszant, mert nekem hetven éve a kultúrák közti különbség legjobb mutatja. még sehol nem olvastam, hogy a konfuciánus népek vagyona, a szellemi vagyon figyelembe vétele nélkül is, ötszörös. A Nyugat puritán népinél, négyszeres, a latinoknál háromszoros, a feketéknél egyszeres. Márpedig a vagyon viszonylagos nagyágával arányos a társadalom jövedelemképző képessége.
A legnagyobb torzítás mégis abból származik, hogy a vagyonból hiányzik, a szellemi vagyon. Pedig Japán az egyik legjobb oktatási rendszerű és a legiskolázottabb lakosságú ország.
A másik még félrevezetőbb, ostobább mutatója az államadósságnak a nemzeti jövedelemhez viszonyított aránya. Ez hozza mindig a szakirodalom, most a The Economist is. Ez a mutató Japán esetében a legnagyobb, de ennek ellenére a külső adósságteher kamata a világon ebben az országban a legkisebb. Japán államadóságán belül a nagyon alacsony kamatozású belső adósága, ami nagyobb az összesnél, és ezzel szemben áll az ország aránylag a legnagyobb dollártartalék. Vagyis a japán államadóság kifelé nem sok, hanem negatív!
Japánról azt állítja a pénzügyi statisztika, hogy nagyon eladósodott, de nem teszi hozzá, hogy a hitelezői csak a saját lakossága. Vagyis, ha eltekintünk az adóparadicsomi városállamoktól, Japán a kifelé legkevésbé eladósodott ország.

Tehát Japán befelé a világon a legnagyobb megtakarított vagyonnal, és kifelé a legkisebb követeléssel rendelkező jelentős nagyságú ország. Ezzel szemben a közvéleménnyel azt hitetik el, hogy a legjobban eladósodott. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése