2017. január 11., szerda

Bűnösen keveset dolgozunk

Kopátsy Sándor                  EF                  2017 01 06

Bűnösen keveset dolgozunk

Negyed század óta élvezhetjük az országunk szuverenitását, de még senki sem készített mérleget arról, hogyan változott meg a munkaerőnk foglalkoztatása. Pedig ebben a tekintetben történt a katasztrofális változás. Amennyire hangsúlyozzuk, hogy a bolsevik megszállás alatt mi voltunk a legvidámabb barakk, azt meg sem említjük, hogy mi volt ennek az alapja. Mi használtuk ki a legjobban a munkaerőnket. Nem a munkaviszonyon belül, hanem azon túl, az úgynevezett szabad időben.
A bolsevik rendszerek joggal voltak büszkék arra, hogy nem volt munkanélküliség. Ez is ok volt a büszkeségre, mert a két háború közt a tőkés osztálytársadalmakban botrányosan nagy volt a munkanélküliség. Ennek köszönhetően volt viszonylag népszerű mind a szélső bal, a bolsevik rendszer, mind a fasizmus, amelyikek felszámoltak a munkanélküliséget. Ezt annak ellenére érdemnek tekinteték, hogy a magas foglalkoztatás egyrészt nem volt elég versenyképes, másrészt magasak voltak a fegyverkezési kiadások.
Azt akkor a társadalomtudományok nem tették világossá, hogy a magas foglalkoztatásnak akkor is vannak pozitív hatásai, ha a foglalkoztatás imperialista célokat szolgál. Ezt csak most, és leginkább nálunk kellene tudni. A tartós munkátlanságnak csak az anyagi oldalát látták, az okozott erkölcsi kárt nem mérte senki. Alig találni a nyomát annak, hogy a tartós munkanélküliség nemcsak haszontalan, de károkozó is.
Ezt a köztudat jobban tudomásul vette, mint a társadalomtudomány. Már tizenéves koromban botránkoztam azon, hogy az ingyenes katonai szolgálatot a közvélemény hasznosnak ítélte. „Meglátszik rajta, hogy még katona sem volt.” Csak lassan tudatosult bennem, hogy a katonaság fegyelmet, tisztálkodást jelentett a kor falusi viszonyihoz képest.
Azt is faluban tanultam meg, hogy a lányoknak sem árt meg, ha elmennek néhány évre egy úri családban szolgálólánynak. Ezt később Max Webertől olvastam, amikor kifejtette, hogy a lengyel parasztlányok a városi polgároknál tanulták meg a rendszeres mosakodást, a rendszeresen váltott fehérneműt. Ezt jobban megtartották, mint a leánytestvérei. A falujukban maradtak életvitele azonban alig változott.
A nagy tanulságot azonban a sajátrezsis házépítés nyújtotta. Az új, közművesített, fürdőszobás ház új embereket formált. Az angol közmondás nálam átalakult. „Az én házam, az én váram.” Helyette azt hirdetem, hogy mindenki olyan lesz, mint a háza.
A mi bolsevik rendszerünk előnye a szabadidő jobb kihasználása volt. Azt magam is felismertem, hogy a teljes foglalkoztatás rontja a munkafegyelmet. Azt azonban csak a rendszerváltás után tanultam meg, hogy a tartós munkanélküliség százszor több kár okozója.
A rendszerváltás előtti és utáni helyzetet az jellemzi, hogy akkor a munkahelyen ugyan nem volt elegendő a fegyelem, a végzett munka minősége, de a szabad időben kiválóan teljesítettünk. Még nem írta le senki, hogy a világon aligha volt olyan ország, ahol a lakossági jövedelem akkora százaléka származott volna a szabadidőben történő munkából, mint Magyarországon. Volt is erről egy találó vicc. Brezsnyev és Kádár elvtárs beszélget arról, hogy miből élnek náluk a munkások.
Brezsnyev: Nálunk egy munkás havi 1.500 rubelt keres. Ha elég szorgalmasak a sorban állásra, akkor 1.000 rubelért találnak árut a boltokban. Marad 500 rubelük, amin vodkát vesznek, vagy beteszik a bankba.
Kádár: Nálunk egy munkás havi bére 2.000 forint. 3.000-ből meg tudnak élni. Azt, hogyan szerzik meg a hiányzó ezret, nem kutatjuk. Szerencsére, a többség meg tudja oldani.
Ezzel szemben a rendszerváltás után másfélmillió ember elvesztette a munkáját, az EU 28 tagja között nálunk a legalacsonyabb a foglalkoztatási ráta. A rendszerváltással a sokat dolgozók országából a keveset dolgozók országa lettünk.
Kevesen, és keveset dolgoznak.
Az EU tagországokban a munkaviszonyban lévők átlagosan 200 órával kevesebbet dolgoznak, mint az Egyesült Államokban és 700 órával kevesebbet, mint a Távol-Keleten. Ezen belül az EU tagországok, minél szegényebbek annál kevesebb órát dolgoznak a munkahelyükön. Nemcsak kevesebbet dolgoznak, de előbb mennek nyugdíjba, és annál több évig élezik azt.
Ez olyan abszurdum, amit állandóan hangsúlyozni kellene. Ehelyett említést sem teszünk róla.
Még megdöbbentőbb a hivatalos nyugdíjkorhatár, és a tényleges nyugdíjba vonulás közti különbség. Dél-Koreában 61 év a hivatalos nyugdíjkorhatár, de az átlag 73 éves korban, 12 évvel öregebben megy nyugdíjba. Japánban ez a különbség „csak” 5 év. A két legnagyobb EU országban pedig két évvel a korhatár előtt mennyek nyugdíjba. Leírni is sok: A franciák 13 évvel előbb mennek nyugdíjba, mint a dél-koreaiak, pedig az utóbbiak 25 éve évente 1.000, most 500 órával többet dolgoznak.
A mediterrán országok pedig még a franciáknál is kényelmesebben akarnak utolérni, kevesebbet dolgozni, előbb nyugdíjba vonulni, és ennek köszönhetően viszonylag tovább élvezni a munka nélkül megélést.
De elmondom az én példámat.
Hatvan évesen ugyan nyugdíjba mentem, mert eléggé leértékelték a politikai múltamat. Nyugdíjasként 31 évig mindig volt állásom. Tehát 91 évesen sem én kezdeményeztem, de nyugdíjaztak. Szerencsém volt, mert a technika könnyűvé tette a munkavégzésemet. Évente majdnem egy könyvet írtam, számos írásom megjelent. Évente 1.500-2.000 oldal írásom jelenik meg a Kopátsy Sándor gondolatai weblapomon.
Joggal adhatom a tanácsom, hogy a hosszú élet titka a munka, amihez egyre kevesebb fizikai erőre van szükség.

,  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése