2017. január 19., csütörtök

Ferenc József kettős megítélése

Kopátsy Sándor                  PH                  2016 12 28

Ferenc József kettős megítélése

Egyik barátom elküldte hozzám egy közös barátunk írását Ferenc József helyes történelmi megítélésétől, amiben a kegyetlen megtorlót, szembe állítja a nép szemében jóságos királlyal.
Az írás nem sok történelmi ismeretről tanúskodik.
Nem tesz említést az Olmützi Alkotmányról. A forradalmi Bécsből az olmützi érdek palotájába menekült Bécsi Udvar merész reformtervvel váltja le az uralkodásra alkalmatlan császárt, V. Ferdinándot, és császárrá koronáztatja a 18 éves Ferenc főherceget. A reformfordulatot pedig azzal jelezi, hogy az egyetlen reformer császár, a mi Kalapos Királyunk, II. József nevet is felvetetik vele a Ferenc mellé, ezzel a reformer császár utódjának szánják. Ezzel szemben Ferenc József alkatilag csak a megőrzésre lesz jó.
Az olmützi reform legfontosabb eleme Magyarország felosztása. Az udvar felismeri, hogy a Monarchia beteg része a császári tartományoknál lényegesen feudálisabb Magyar Királyság. ezt kell elemeire felosztani. Ennek alapján Horvátország, Erdély és a Temesi Szerb Vajdaság a császár önálló örökös tartományai lesznek. A megmaradó Magyar Királyság egyetlen jelentős kisebbségi, szlovák etnikumú része a Felvidék maradt. A megkicsinyített ország lakosságának négyötöde a magyar nyelvű lesz. Vagyis a Kárpát Medence etnikai felosztása, Trianon előtt hetven évvel, lényegében megtörtént. Az ezt törvényerőre emelő okmányt, az Olmützi Alkotmányt a fiatal császárral, Ferenc Józseffel aláíratják.
Az még jobban őrzött titok, hogy 1849 januárjában, a kor három legtekintélyesebb személye, Széchenyi István, Eötvös József és Deák Ferenc, az utóbbi kezdeményezésére felkeresik az osztrák hadak fővezérét, herceg Windisch-Graezet és a fegyverletételről akarnak tárgyalni, de az nem tartja őket illetékeseknek, hiszen Magyarország kormányzója Kossuth Lajos.
A Monarchia nagyon törékeny.
Azt nem tudom, hogy ezt a reformista Udvar, vagy a fiatal császár vette először tudomásul, de a tény, hogy ettől kezdve Ferenc József stratégiai elve lett a minél kevesebb változtatás. A Monarchia szétesik, ha hozzá nyúlnak. Ez már ősszel a Világosi Fegyverletétel alkalmával egyértelművé vált. Ennek érdekében a megtorlás nem a magyar uralkodó osztály, az arisztokrácia és a nemesség szabadságharca, de még nem is a nép szabadságvágyának kirobbanása, hanem egy katonai esküszegés elkövetői ellen irányult.
Ideje volna a magyar történészeknek egyértelművé tenni, hogy a szabadságharc megtorlása század annyi sem volt, mint a Fehérhegyi Csatavesztést követő bosszú a cseh nép ellen történt. Ez már abból következett, hogy a császár a feudális magyar társadalom arisztokráciájában és nemességében nem ellenséget, hanem potenciális támaszt látott. Igyekezett elfelejteni, hogy hónapokkal korábban még az ország etnikai felosztását tartotta céljának. Most már tudomásul vette, hogy a Habsburg Birodalomnak a legerősebb pillére, nem a polgárosultabb Ausztria és Csehország, hanem a Magyar Királyság. A császár ennek érdekében ezt követően törekedett a kiegyezésre, a Kossuth és a Petőfi kultusz türelmes kezelésére, az arisztokráciával és a nemességgel történő kiegyezésre. Ezt hálálta meg a magyar arisztokrácia és nemesség azzal, hogy császárpárti lett.
Ferenc József ezt követően a kiegyezés híve lett. Halála előtt, 1914-ben azonban elrontott mindent, a mikor hadat üzent Szerbiának, és kirobbantotta az első világháborút. Ez abból fakadt, hogy nem az antiklerikális József, hanem a betegesen katolikus Mária Terézia követője lett. Szerbiát nem azért akarta eltörölni, mert meggyilkolta ott egy anarchista a trónörököst, hanem azért mert a szerbek ortodox keresztények voltak.

A magyar történészek máig nem jutottak el odáig, hogy a történelmünket nem a katolikus egyház, hanem a magyar állam érdekéhez kellett volna igazítani.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése