2017. július 12., szerda

A Gyöngyfolyó deltatérsége

Kopátsy Sándor                 EE                   2017 04 15

A Gyöngyfolyó deltatérsége

Diákkoromban Kanton, később Hongkong térségét mondtam volna. az e heti The Economist 12 oldalas tanulmánya The Pearl folyó deltáját elemzi. Kantont, ma használt nevén Guangzhou, a világgazdaság egyik Szilokon-völgye, Kína leggazdagabb tartománya mintegy 80 millió lakossal.
Több ezer éven át Kanton a világ talán legnépesebb városa volt. Miután Nagy Britannia a folyó deltájában lévő szigetet és az azon elhelyezkedő ugyancsak több ezer éves nagyvárost, Hongkongot, gyarmatává tette, és ott európai tőkés gazdaságot működtetett, Kanton viszonylag háttérbe került, Hongkong pedig fejlett és gazdag tőkés világkikötő lett. Közel húsz éve azonban Kína visszakapta azzal a feltétellel, hogy politikai önállósága megmarad. Várakozásom ellenére, a gazdaságát piacosító és a gyermekvállalást erőszakkal korlátozó megreformált és példátlan tempóban fejlődő Kína türelemmel kezeli Hongkong politikai szabadságát.
Az sokat mond, hogy az egyesülés idején Hongkong nemzeti jövedelme Kínáénak egy hatoda, mára egy harmincada lett. Nem Hongkong esett vissza, hanem Kína ugrott előre. A városállam a világ legforgalmasabb repülőtere, és az ötödik kereskedelmi kikötője.
Kanton sorsa a 80-as évektől fogva politikai tekintetben kedvezően alakult. Mao már ekkor felismerte, hogy Kínának a gazdaságát a sikeres Szingapúr példája alapján kell megoldani. Ezért otthon a reform potenciális ellenségét a kegyetlen Kulturális Forradalom formájában igyekezett felszámolni, a kijelölt utódját, Tenget a Gyöngyfolyó térségébe, Kantonba küldte. Majd egy évre Szingapúrba, az ottani gazdaság sikerének megtanulására küldte.
Máig alig kap említést a Szingapúrban alkalmazott módszer lényege: Egyértelmű egy pártrendszer és liberális gazdaság. Ezt ugyan megtehette a világ legjobb kikötői adottságú városállama, de nem tehette volna meg Kína.
Teng, amikor hazakerült erőszak nélkül megkérdőjelezhetetlen tekintélyű diktátor lett, aki megengedhette magának azt, amit Nagy Imre nem mert, de talán nem is tehetett volna meg, hogy tankokkal állítja meg a reformokat ott, ahol már túllépett a kor világpolitikai realitásán. Teng parancsának a saját hadserege engedelmeskedett, Nagy Imrét pedig már senki sem vette komolyan. Ő odáig engedte szabadon alakulni az eseményeket, hogy csak a Szovjetunió tankjaira támaszkodhatott. Azt Kínában sem lehetett volna megvalósítani, hogy a Szovjetunió tankjai verjék le a politikai demokráciát követelő forradalmat. Ezért értékelem nagyra Mao Kulturális forradalmát, a politikai ellenzék ázsiai kegyetlenéggel való irtását. Ma már úgy látom, hogy a Kulturális Forradalom nélkül 1990-ben a kínai reform sem lett volna tankokkal megállítható.
Teng szingapúri tanulmányéve nélkül a kínai reform anarchiába torkollott volna. Mao érdeme, hogy Tenget Szingapúrba, és nem Hongkongba küldte. Lényegében Hongkong is azt a stratégiát követte, mint Szingapúr, ahol a liberális gazdaságpolitikáját a kínai nép puritanizmusával párosították. Nagy Britannia azonban akkor még nem engedte el koronakincsét, Hongkongot. Szingapúrban azonban a kínai diaszpóra egy pártrendszere működött. 
Teng másik szerencséje, hogy 1990-ben már nem volt hidegháború, de már a katonai erejével félelmetes Szovjetunió sem. 1956-ban azonban nemcsak a Szovjetunó büszkélkedhetett a szuperhatalmi katonai erejével, de az Egyesült Államok mögé is csak azért zárkóztak fel a demokráciák, mert joggal féltek a Szovjetunió hadseregével alátámasztott imperializmusától.
Teng harmadik szerencséje, hogy a kínaiak keményen puritánok. Érthetetlen módon a nyugati társadalomtudomány nem ismerte fel Weber tételét, hogy a Szovjetunió nem azért esett szét, mert bolsevik diktatúra volt, hanem azért, mert egyrészt a lakossága viselkedése messze van a puritánságtól, ezért eleve nincs olyan társadalmi felépítmény, ami a protestáns Nyugattal versenyképes lehet, másrészt a politikai diktatúra is csak piaci gazdaság mellett lehet működőképes. Kína sem boldogult addig, amíg a gazdaságát nem a piac, hanem a politikai hatalom diktálta. Még a Nyugaton megbukott marxistáknak sem jut eszükbe, hogy 1990-ben a marxizmus csúfosan megbukott Európában, de példátlan sikert aratott Kelet-Ázsiában. A liberálisoknak pedig az nem jut eszükbe, hogy az elmúlt negyedszázadban a marxista politikai diktatúra járja a világgazdaság történelmének legsikeresebb útját annak ellenére, hogy szigorú politikai diktatúrában élnek.

A Gyöngyfolyó deltavidékének csodája.

Alig 30 ezer négyzetkilométernyi, akkora, mind a Dunántúl, területen 80 millió ember él, ennek tizednyi területe Hongkong. Ebben a deltatérségben az eleve kínai területen élő lakosság egy főre jutó jövedelme 50 ezer dollár, delével magasabb a magyarországinál, és a gazdaság teljesítménye 25 év átlagában 18 százalékkal növekedett. Ez a térség legfeljebb az ipari forradalom három térségéhez, Dél-Angliához, Közép-Angliához és a Benelux államokhoz volt hasonlítható. ezek kibontakozásához kétszáz év kellett. A vasút századában száz év alatt ilyen volt a Ruhr-vidék. A 20 században pedig Kalifornia, és Tokió térsége fél század alatt. Az elmúlt negyed század alatt ez történt, és történik a Gyöngyfolyó térségében 80 millió lakossággal.
Ha most nem olvasom a The Economist tanulmányát, nem tudatosult benne sem, hogy a Kínai Csodának ilyen részeredményei vannak. A Gyöngyfolyó deltájában, mintegy 30 ezer négyzetkilométernyi területen kialakult egy agglomeráció mintegy 80 millió lakossal, és 50 ezer dollár egy főre eső jövedelemmel, tíz 1.5-15 milliós várossal, öt nemzetközi repülőtérrel, négy irányból érkező szupergyors vasútvonallal, négy egybekötését építő metró hálózattal, hat konténeres forgalomra kiépült tengeri kikötővel.
Ezek az adatok is bizonyítják, hogy Kína milyen mértékben oldja meg a térségek infrastruktúrájának. A közlekedési hálózatában ugyan vannak politikai csodák is, mint a Tibetbe vezető gyorsvasúti vonal, de a lényeg, hogy Kínában évente több szupervasút épül, mint a világon összesen. Meggyőződésem szerint, egy ilyen sűrű lakosságú országban a 400 kilométeres sebességre épült vasút racionálisabb megoldás, mint a légi közlekedés.
Ez nem jelenti azt, hogy nem elengedhetetlen feladat az autópályák hálózatának a kiépítése, mert a vállatok közti munkamegosztást csak a kiépített autópályák hálózatával lehet megoldani.
A több millió lakosú városokon belüli személyfogalmat pedig a metróhálózattal kell megoldani. Kína metróvonalat is többet épít, mint a világon összesen.
A kínai közlekedési hálózat kiépülése is jó példa arra, hogy vannak feladatok, amiket nem lehet sem a piacra, sem az önkormányzatokra bízni.
A Gyöngyfolyó deltája elsősorban mégis a nemzetközi kereskedelem egyik csomópontja lett, és lesz. A delta az ország területének 1 százaléka, de a lakosság 5 százaléka lakik rajta. Ezen termelik a nemzeti jövedelem tizedét, és ez bonyolítja le a külkereskedelem negyedét. Ez a koncentráció ismeretlen a világban, hogy az ország területének egyetlen százaléka ilyen nemzetgazdasági szerepet játsszon.

A kínai munkaerő drágul, de mégis egyre olcsóbb.

Az ugyan nem vitatható, hogy a kínai munkaerő erő ára a gazdaságtörténelemben példátlanul gyorsan nő, de ez alig érinti a versenyképességét. 2005-2015 között a kínai bérek 171 százalékkal nőttek. A német és a japán munkaerő foglalkoztatásának az ára alig változott, az Egyesült Államokban is csak 10 százalékkal nőtt. A különbségek ennek ellenére óriásiak maradtak. Arról ugyan nincs adatom, hogyan javult a munkaerő értéktermelő képessége, de mégsem vitatható, hogy Kínában gyorsabban nőtt, mint a világ három élenjáró gazdaságában. Kína versenyképessége megmaradt, mert amit ez az ország exportál, az futószalag mellett készült. Márpedig a szalag melletti munkára a kínai munkaerő jobb, mint az észak-amerikai és a német. Szeretnék egyszer olyan statisztikát, hogy a futószalagok mellett kik dolgoznak az Egyesült Államokban és Németországban. Én a Volkswagen gyárban a szalagok mellett német szót nem hallottam, felírást nem olvastam. Ezzel szemben a kínai gyárakban lelkiismeretes kínaiak dolgoznak.
A jelen írásom tárgyát adó tanulmányban azt olvastam, hogy a Gyöngyfolyó térségben a kínai átlagnál 30-40 százalékkal magasabbak a bérek, még sincs eláramlás. Ott senkinek nem jut eszébe, hogy az olcsóbb bérű munkaerőt keresse, mert mindenki tudja, hogy az eleve nagyon alacsony béreknél fontosabb a környezet, a beszállítók minősége.
Ötven éve még felmerült, hogy a gépkocsigyártás keresse az olcsóbb munkaerejű országokat. Az óta bebizonyosodott, hogy a beszállítók minősége, az infrastruktúra megbízhatósága az elsődleges.

Kína minden óceáni kikötőjéhez az ország belseje van messze.

Ötven éve számoltam ki először, hogy Szentpétervárhoz közelebb van a világ minden korszerűen felszerelt kikötője, mint az ország területének 99 százaléka. Oroszország ezért sem lehet versenyképes. Most látom, hogy Kína is hasonló helyzetben volna, hogy a gazdasága nagyobbik fele nem a Csendes Óceán partja közelében volna.
Kína azonban eleve azt élvezhette, hogy a folyók az ország gazdasági súlypontja felé folynak, és egymással is hajózható csatornákkal vannak összekötve. Ezért tartottam a Kínai Nagycsatornát a történelem leghatékonyabb beruházásának.
Most ebben a tanulmányban olvashatom, hogy a belföldi anyagmozgatás emészti fel az ország nemzeti jövedelmének 14 százalékát. Ezt az adatot a Szovjetunióban 25 százalékra becsültem. Ma már a hajókba rakodás forradalma után állítom, hogy a kínai export tized áron megy a világpiacra, mint amennyiben a belföldi értékesítés kerül.
Itt jegyzem meg, hogy az agrárreformok kidolgozása során döbbentem rá, hogy a traktorok, kombájnok előtt az anyagmozgatás nagyobb feladatot jelentett, mint a termelés. Ezért aztán a Kárpát Medencében a településpolitikát elsősorban a szállítás könnyebb megoldása alakította. Ezt bizonyította a tény, hogy a szántóföldi földművelés ott vert gyökeret, ahol a szállítási feladatok megoldása egyszerűbb volt.
Ennek ellenére vitathatatlannak tartom, hogy a kínai gazdaságban a belföldi vásárlók kiszolgálása egyre nagyobb arányt fog elérni.

Hongkong Kínához csatolása.

Ebben az évben lesz a huszadik évfordulója annak, hogy a brit miniszterelnök asszony, Thatcher és Teng a Kínai Kommunista párt főtitkára megállapodtak, Hongkong kínai jövőjéről. Ez számomra szimbolikus jelentőségű volt. Már a második világháború alatt Churchill konzervativizmusát azzal illusztráltam, hogy Szingapúrhoz és Hongkonghoz, mint a brit korona ékszereihez ragaszkodott. Harminc évvel később a brit miniszterelnök asszony belátta, hogy gazdaságát piacosító és a túlnépesedését megállító Kommunista Kína várható hatalmával szemben a városállamot megtartani reménytelen.
Ezt semmi sem igazolja jobban a ténynél, hogy 1997-ben Hongkong nemzeti jövedelme Kínához viszonyítva, 16 százalék volt. 2016-ra ez az arány 3 százalékra csökkent annak ellenére, hogy Hongkong is jelentősen növekedett.
A Kína részévé vált Hongkong, a Heritage Foundation néhány hónapja megjelent ragsorában ma is a világ legliberálisabb államának tartja. Ennek a liberális városállamnak a tőzsdéjén jegyzett részvények felét a kommunista Kína vállalatai teszik. Hongkong repülőtere a világon legnagyobb forgalmú, és onnan öt órán belül a világ népességének felét jelentő országok elérhetők.

Összefoglaló.


Ennek az anyagnak az írása közben csak megerősödött bennem a sokszor hangoztatott véleményem: Szerencsés ember vagyon, hogy olyan időben születtem, amiben többet változott az emberiség sorsa, mint előtte évezredek alatt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése