2016. október 13., csütörtök

Miért szavaztam ma nemet?

Kopátsy Sándor                 PP                   2016 10 02

Miért szavaztam ma nemet?

Életemben először szavaztam a kormányt támogatva. Pártok közül 1947 óta nem választottam, tehát törvényhozói választáson nem szavaztam. Ezért magyarázatra szorul, hogy most öreg fejjel elmentem, és a kormány szándékának megerősítésére szavaztam. Ráadásul a jelenlegi kormányt és a magyar közvélemény nacionalizmusát és klerikalizmusát soknak tartom. tudomásul veszem, hogy ilyen az országom.
Nem annyira a kormányt támogattam, mint inkább az EU brüsszeli vezetése ellen tettem. Amennyire egyetértettem, és egyetértek az áruk, és a személyek határok nélküli mozgásával, annyira ellene vagyok az európai államok ennél szorosabb közös nevezőre kényszerítésével. Korunkban már a vámuniót megvalósítható pozitív állapotnak tartom, de csak akkor, ha minden államnak szuverén mozgástere marad arra, hogy a nemzeti valutáját az igényeinek megfelelő szinten tartsa, a pénzteremtésben, akár az azzal járó pénzrontásban érdeke szerint dönthessen.
Ennyi nemzeti szuverenitásra azért van szükség, mert minden kultúrának minden fejlettségi szinten más az optimális gazdaságpolitikája.
Ha egy ország el van adósodva, és csökkenteni kell az adósságát, ennek érdekében egyrészt a valutáját leértékelve kell tartani, másrészt a költségvetési hiányát nagyobb inflációval kell fedezni. Minden szuverén ország ezt tette eddig is. Ha nem ezt tette, súlyosan fizetett érte.
Elég lenne, ha a brüsszeli bürokraták és az irányítói megnézték volna, hogy az európai protestáns és a mediterránok népek országainak a valutái mennyire voltak leértékelve, mekkora volt az inflációjuk, és kifelé mennyire adósodtak. Ennek alapján be kellett volna látniuk, hogy ez természetes, spontán folyamat eredménye volt. Az adottságaikhoz kellett igazodni. Legalább azt kellene belátni az EU politikáját alakítóknak, hogy minden kultúrában és minden fejlettségi szinten más az adók behajthatósága. Aki abban a hitben él, hogy az adómorál nem a lakosság kultúrájától függ, vagyis a különböző kultúrákban a kivetett adókat egyformán lehet behajtani, eleve alkalmatlan bármiféle gazdaságpolitikai feladat kitűzésére és végrehajtatására. Az még uzsorásként sem felelne meg. Márpedig kezdettől fogva ilyenek irányítják és hajtják végre az EU gazdaságpolitikáját.
A mai szavazásnak az volt a politikai feladata, hogy az EU hatalmasságait és bürokratáit arra kényszerítsük, hogy nem minden ország alkalmas arra, hogy képzetlen, kulturálisan idegen, az európai fegyelmet és erkölcsöt el nem fogadó munkaerőt befogadjon. Ezt bizonyítja az is, hogy az EU tagországokban nagyon eltérők a foglalkoztatási ráták. A puritán, protestáns államokban 70 százalék feletti, a nem puritánokban pedig 60 alatti a foglalkoztatás. Ezzel a mutatóval mi pedig a sereghajtók lettünk. A liberális rendszerváltás ugyanis, az előzőleg magas szinten erőltetett foglalkoztatási rátával átestünk a másik végletbe, az 55 százalék körüli szintre. Ez a botrányos alulfoglalkoztatás elsősorban a magyar cigányságot érinti. Ezek foglalkoztatási szintje ugyan titokban van tartva, illetve nem is mérhető. Szakmai körökben 30 százalékosra becsülik.
A brüsszeli apparátus azt tudomásul sem veszi, hogy az EU foglalkoztatása nemcsak a távol-keleti konfuciánus, de az óceánokon túli protestáns országokhoz viszonyítva is nagyon alacsony. A munkaképes korosztályok foglalkoztatása, de az általuk évente ledolgozott órák száma alacsony. Még senki sem vette Brüsszelben a fáradságot arra, hogy kiszámolja, mennyit vesztenek a teljesítményükből az EU tagországok azzal, hogy kevesebben és kevesebbet dogoznak. Szerintem ez az elsődleges oka annak, hogy az EU, mint egész egyre jobban lemarad.
Még addig sem jutott el a brüsszeli bürokrácia, hogy kiszámolja, mibe kerül ez, hogy a tagországok a munkaerejüket alacsony szinten használják ki. A legnagyobb különbség abban jelentkezik, hogy a nem puritán tagországok úgy akarják a puritánokat utolérni, hogy kevesebbet dolgoznak. A puritán tagországok sem erőltetik meg magukat, mert az óceánokon túli protestánsoknál kevesebbet, a távol-keleti konfuciánusoknál sokkal kevesebbet dolgoznak.
Ebből fakad, hogy Németországban viszonylagos munkaerőhiány van, ráadásul fogy a lakosság, amit munkaerő befogadásával akartak pótolni. Ahogy azonban kiderül, hogy a Közel-Keletről beáramlók jelentős többségének minősége nem megfelelő, kiadták a jelszót, hogy ezeket Brüsszelben a bürokraták, kvóta szerint kiosztják a kevésbé fejlett tagállamok között. Azt elfelejtették megnézni, hogy ezekben az országokban a saját munkaképes lakosságukat, főleg azoknak a közel-keleti szintű minőségét képtelenek foglalkoztatni.
Például Magyarországon, a képzetlen munkaerőt, főleg a cigányságot nem képesek foglalkoztatni. A helyett, hogy arra adnának tanácsot, ezeknek hogyan lehet munkaalkalmat biztosítani, még a nyakukra küldenék az ilyen alkalmatlan munkaerőből a ránk kiszabott kvótát.
A mai népszavazást arra tartom alkalomnak, hogy megmutassuk Brüsszelnek, ostoba betelepítési politikát folytatnak.

A vámuniót és a személyek szabad mozgását üdvösnek, de ezen a túllépést kártékonynak tartom. Ezért mentem el szavazni, annak ellenére, hogy semmi okom az optimizmusra. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése