2018. március 16., péntek

Harari: AZ EMBERISÉG RÖVID TÖRTÉNETE Az első fejezet Egy jelentéktelen állat

Tartalom

Kopátsy Sándor                 EH                  2018 02 19

Harari: AZ EMBERISÉG RÖVID TÖRTÉNETE

Az első fejezet

Egy jelentéktelen állat


Az első 67 oldal nagyon sokat mondó és izgalmas volt. Önállóan is megállná a helyét. Évtizedek óta a homo sapiens három adottságát tartom az elsőlegesnek, a fejlett agyát, a kezek képességeit és a hangképzését. Harari csak az első kettőt emeli ki.

A fejlett agyunk szerepe.

Amit erről leír, elegendőnek tartom, de ez önmagában mégsem ad az elért eredményekre elég magyarázatot. Mert nem csupán csupán a fejlett agyunknak köszönhetjük, amit elértünk. Csak a fejlett agyunk az éghajlatváltozás után bekövetezett szédületes fejlődésre nem ad elegendő magyarázatot. Harari is egyértelművé teszi, hogy a velük közös időben élő neandervölgyi emberek agya már hasonlóan fejlett volt, mégis nyomtalanul eltűntek. Ő is nagy súlyt helyez arra, hogy mennyire keveredett a neandervölgyi és Denisovában talált ember a térségükbe került homo sapienssel. Az előbbi DNS-ében 1-4 százalék, az utóbbiban 6 a homo sapiens nyoma.
Véleményem szerint e két faj és a sapiens közös utódainak a valószínűssége kicsi. A gyűjtögető társadalmakban nagyon zártak voltak a közösségek. Valószínűtlen, hogy magános nők egyedül találkozhattak egy másik emberi fajjal. A gyűjtögető közösségekben, sem otthon, sem a gyűjtögetés közben nem volt akadálya a szexuális vágyak kiélésére. A saját közösségen kívüli emberel való találkozás nagyon ritka volt. Nemcsak akkor, de a jelenkorig is nagyon ritka volt a lakóhelyen kívüliekkel történő szexuális kapcsolat. Minden település évezredeken keresztül szinte izolált beltenyészet volt. Ezért aligha lehet az egy időben élő emberi fajok keveredésével magyarázni a sorsuk alakulását.
Ausztráliában ismertem fel, hogy a fajok fejlődési történetét csak a természeti környezetük változása alakítja. Ott 40 ezer éve élt a homo sapiens a nélkül, hogy fejődött volna. Az agyuk, a kezeik, a beszédkészségük ugyan olyan fejlettek voltak, sőt több száz eltérő nyelvet is, egymástól függetlenül kialakítottak, de semmivel sem váltak fejlettebb fajjá.
Máig nyomát sem találtam annak, hogy valaki az elmúlt tízezer év eredményét a klímaváltozással magyarázná. Arra senki sem fordított figyelmet, hogy a homo sapiens rövid történetében csak egy jelentős fordulat következett be, a jégkorszak megszűnését okozó felmelegedés. Még az sem ébresztette fel a tudósok figyelmét, hogy a szerves élet földünkön történt változásait a földön kívüli, a naprendszerünkben történt változások idézték elő. A földtani korokat heliocen, azaz nap-rendszeri változások, és csak a jelenleg folyó felmelegedést azonban a homo sapiens okozza. Ennek hatására a földi élet az ember igényeinek szolgálatában alakult.

A kezeinek tökéletessége.

Harari is felismerte, hogy a homo sapiensnek a történelmében milyen fontos szerepe volt annak, hogy a kezekkel tűzet, szerszámokat, eszközöket, zenét, műtárgyat lehetett készíteni. A tűz és a kőszerszámok ugyan már a sapiens előtt megjelentek, ennek ellenérre nagyon keveset foglalkoznunk a fejlett kezek kialakulásának történetével. A megtalált emberi kézcsontok alapján, vizsgálni kellene, hogy a kéz fejlődése mikor és hogyan alakult. Az emberszabású majmok a mellső végtagok behajtott újjakon jártak, de semmit sem tudok arról, mikor jelent meg a tenyerekre lépés.
Néhány éve olvastam, hogy az ember a súlyához képest a legnagyobb talpú emlős. Ez is olyan adta a sapiensnek, amit érdemes volna összevetni az elődeink adatával.

Beszédképesség

Nagyon nehéz adatot találni arra, hogy biológiai elődeink, és akikkel egy időben is éltünk, milyen hangképző adottságaik voltak, mégis meg kell említeni, hogy a beszédképességnek döntő szerepe volt az emberszabású fajok közti versenyben döntő szerepe volt.

A nők fogamzásképessége.

Még a demográfusok sem foglalkoznak azzal, hogy a homo sapiens fajt a folyamatos szexuális vágy jellemezte, mint a trópusi fajokat általában. A négy évszakos klímában azonban csak néhány olyan napot jelentett a párzásuk, ami a születéseket a tavaszi hónapokra eredményezte.
A neandervölgyi és a denisovai ember a jégkorszakban, a hideg és hosszú telek miatt, feltételezhetően az itt élő emlősökhöz hasonlóan, a nők is csak akkor volt fogamzásképesek, amikor tavasszal történtek a szülések. Ez azt jelentette, hogy a párzási ösztönük csak néhány őszi napon működött. Ezzel szemben a homo sapiens fogamzása, és a szexuális ösztöne folyamatosan működött. Ez jelentősen nagyobb szaporaságot jelentett, ami az egyik magyarázat lehetett a fölényére.
A három faj nagy ritkasága aligha nem adhatott okot arra, hogy ezek egymást kipusztíthatták, kiirthatták. Ráadásul ilyen fajkeveredéseket nem ismer a tudomány. Annak tehát, hogy a homo sapiens alig 20 ezer évvel a felmelegedés előtt jelent meg a négy évszakos térségekben. Mai ismeretink szerint, a felmelegedést megélő egyetlen ember a homo sapiens volt. Ezért indokolt volna kideríteni, hogy miben folt fajunk a többi embernél fejlettebb faj. Ebből csak az van kiderítve, hogy a neandervölgyi ember termete és agya nagyobb volt a mienkénél. A nagyobb termetre magyarázatot adott a hidegebb éghajlat. Az agy térfogatának nagysága pedig, a jelenlegi tudásunk szerint, a homo sapiens esetében sem mutat szellemi értékkülönbséget. Ezért volna indokolt, hogy a kezünk és a hangképző képességünk közti különbséget is feltárni.
Abban Harari sem kételkedik, hogy a nagyobb kommunikációs képességünk oka lehetett a fölényünknek. Az Ausztráliában rekedt társaink múltja számomra azt mutatja, hogy a kommunikációs képességünk volt sokkal fejlettebb. Az odakerült őslakosság társadalmi fejlődése ugyanis csak a mintegy 150 eltérő nyelvük kialakításában történt. Ennyi nyelvet képesek voltak ugyanis kialakítani, de életmódjuk szinte változatlan szinten ragadt. Nem domesztikáltak egyetlen állatot, nem lett egyetlen kultúrnövényük. Talán a bumeráng volt az egyetlen fegyverük.
Elmaradásukra egyetlen magyarázatot találtam, viszonylag változatlan klíma esetén áll a biológiai fejélődés órája. Fajunk csak ott fejlődött, ahol a megváltozott környezethez alkalmazkodni kellett. Ez a magyarázata annak, hogy fajunk megjelenése térségében 150 ezer évig szinte változatlan szinten maradt. Ami változást elértek, azt a fajtestvérek onnan hozták, ahol azoknak a megváltozott természeti környezethez alkalmazkodni kényszerültek.
Tekintettel arra, hogy fajunk megjelenése óta a földünk klímája csak mintegy tízezer éve változott meg lényegesen, és ehhez a változáshoz történő igazodásra, csak Ázsiában és Észak-Afrikában voltunk felkészülve, csak ezek voltak képesek arra, hogy a klímaváltozáshoz gyorsan igazodjanak. Harari ezt a tényt nem hangsúlyozza. Sőt még arra sem tér ki, hogy nemcsak az öntözéses szántóföldi gabonatermelés volt forradalmi változás, hanem a pásztorkodás is. Az egyik a másik sikere nélkül meg sem történhetett volna. Ennek illusztrációja Amerika. Ott is voltak már évezredek óta kapásan művelt kultúrnövények, de nem voltak igásállatok. A két amerikai kapáskultúra az építészetével, a csillagászatával, az írás és olvasás ismeretével, naptárkészítéssel egy szinten voltak Ázsia és Észak-Afrika magas kultúrájával. De nem volt pásztortársadalmuk, azoknak igázásra elég erős állatai, és nem ismerték a kereket. A két amerikai kapáskultúra csodálatos építmények létrehozására, írásra, olvasásra képesek voltak, de a szántóföldi földművelésre képtelenek maradtak.
Több ezer évvel a felmelegedés előtt termeltek burgonyát, kukoricát, babot, paradicsomot, de csak a lakóhelyük közelében, és kapásan. A szántóföldi növénytermelés előfeltétele volt az ember erejét többszörösen meghaladó igásállat, amivel lehetett szántani, a termést behordani, a trágyájával a talajerőt megtartani.
A kor embere ösztönösen felismerte, hogy a szántóföldi földművelés alapja az igásállat. Ezért lett az istenük a bika.
A szarvasmarha és a bivaly volt a technikai feltétele a Harari által is hangsúlyozott mezőgazdasági forradalomnak. Ahol nem volt az ember fizikai erejét többszörösen meghaladó igásállat, ott nem lehetett szántóföldi gabonatermelés. Ez teszi szükségessé, hogy hangsúlyozzuk a szarvasmarha és a bivaly domesztikálását. Ezt nem a földművelő, hanem a pásztorkodó társadalmaknak köszönhetjük.
Az a tény, hogy az első gabonatermelő magas-kultúrák nem használhatták a mezőgazdaságban a patás lovat, szintén nem kap kellő hangsúlyt. Az első gabonatermelő magas-kultúrák öntözéses gazdálkodást folytattak. A patás állatok azonban nem voltak a vízben, sárban használhatók. A gyorsabb járású lovak mezőgazdasági és közlekedési haszonállattá csak az 1. évezred végén, Nyugat-Európában a patkolásuk megoldásával váltak.
Harari sem hangsúlyozza, hogy a felmelegedés közvetlen haszonélvezői csak az ázsiai és az észak-afrikai térségben élők voltak.

Az heliocen korok után a homo sapiens kora.


Az a tény, hogy jelenleg a földön élő állatállomány és ember súlyának 90 százalékát egyetlen faj, a homo sapiens, és annak domesztikált állatai jelentik, példátlan a föld történetében. Tízezer éve néhány millió sapiens élhetett, a jelenleginek alig ezred része élt és testük súlya nem érhette el az 1 százalékot. Ennek is óriási többsége a meleg éghajlaton élt. Háziállat csak a kutya volt, ez sem lehetett 1 százalék. Vagyis a földön élő, 1 kilónál súlyosabb ember és háziállata egy százalék közelében volt. A 99 százalék vadállat volt.
Harari tehát ezzel a grafikonnal a nagyon fontos tényre mutat rá. A földön élő ember és háziállatának súlya tízezer éve elhanyagolható mennyiséget jelentett. Alig tízezer év alatt a súlyuk 90 százalék lett. A földünk életében ilyen biológiai átrendeződés talán csak a dinoszauruszokat kipusztító katasztrófa okozhatott. Tehát nem egy faj hatalomra kerülése, hanem az külső, heliocen katasztrófa volt. Ezzel szemben mintegy tízezer éve egy másik heliocen okból történt felmelegedés adott alkalmat a homo sapiensnek arra, hogy a föld élővilágának kilencven százalékát az ezerszeresre nőtt létszáma igényéhez igazítsa. A földi élet egyetlen fajhoz igazítása nagyon gyorsan, alig tízezer év alatt történt, de még annak a többsége is az utolsó száz évben.

Az emberi táplálkozás fejlettségére.

A főemlősök legnagyobb előnye, hogy hatékonyabban emésztik meg a táplálékot. A homo sapiens elődei már maguk oldották meg a táplálék emészthetőbbé tevését.
Ennek első állomása az emésztésnek a tűzzel történő megkönnyítése volt. Ezt jelentette a megfőzés, megsütés, a szárítás, a füstölés, a sózás, és a rostos hús megtörése, felvagdalása. A tűz hasznosítása tehát nemcsak a hideg és a ragadozók, vérszívó bogarak ellen jelentett védelmet, hanem a táplálkozást is lényegesen hatékonyabbá tette. Ezt Harari is súlyának megfelelően kezelte.
A fajfejlődés egyik mércéje a táplálék megemésztésének hatékonysága. A fejlettebb fajok szervezete egyre hatékonyabban dolgozta fel táplálékát. Ez azt is jelentette, hogy egyre fejlettebb agy igényét elégítik ki, de jelentő fajfejlődést nem eredményezett.
Harari az állati fehérjék emészthetőbbé tevését súlyának megfelelően tárgyalja. A növények magvakinak megtörését, megdarálását, a tésztájának élesztővel megkelesztését, és végül megsütését meg sem említi, pedig ez talán még a húsok megsütésénél, megfőzésénél is jelentősebb szerepet játszottak. Az ember táplálkozásának fejlődése tette lehetővé, hogy az ember táplálkozása biztosította a fejlett agyának energiaigényét. A növényi keményítőkkel történő táplálkozás forradalmi jelentőségét mutatja az a tény is, hogy a kenyeret szentségként kezelje a zsidó, keresztény és a mohamedán vallás is. A homo sapiens fejődése akkor gyorsult fel, amikor az ember táplálkozásának az alapja a szántóföldi, öntözéses gabonatermelés lett. Ez jelentette azt, hogy a föld biológiai fejlődése a homo sapiens igényéhez kezdett igazodni. Ezt a tényt Harari következő könyve, a HOMO DEUS már jobban hangsúlyozza. De ott sem kap elég hangsúlyt, hogy ez mennyire felgyorsulva csak a jelenkorban, a tudományos és technikai forradalomnak köszönhetően vált egyértelművé.
Harari nem tekinti egyértelműnek, hogy nemcsak kenyérrel élt az ember, hanem állati fehérjével is. Tehát a gabonatermelés mellett hasonló súlya volt az állatok domesztikációjának is. Ez jól illusztrálja, hogy Amerikában, mivel csak a viszonylag gyenge láma és a kistestű tengeri malac domesztikálódott, nem jelenhetett meg a szántóföldi földművelés forradalma.

Második fejezet.

A tudás fája


A fejezet címe zavar. A tudásfája a Bibliában nem a Harari által tárgyalt korban, hanem a gabonatermelés korábban, vagyis az önözéses gabonatermelésre, tehát a jégkorszak megszűnését jelentő kor allegóriája. Azaz a magas-kultúrák, és nem a fajunk megjelentése, hanem a teremtésre való áttérés ideje. A gyűjtögető társadalmakra a tudás, a tapasztalat tisztelete volt a jellemző. Csak a termelésre áttért társadalmak üldözték a tudásvágyat.
Erre a változásra a társadalomtudományok máig nem adtak választ. Az emberteremtést a mítoszok időben nem oda teszik, amikor a homo sapiens 150 ezer éve megjelent, de még oda sem, amikor fajunk elhagyta szülőföldjét, hanem oda, amikor a gyűjtögetésről átért a gabonatermelésre és a pásztorkodásra, vagyis megjelenése után alig nyolcezer évre. Ez volt a fajunk életének a legnagyobb előrelépése. A gabonatermelésre és a pásztorkodásra való áttéréssel azonban felborult a fajunkat jellemző várható életkor és a szaporasága közti egyensúly. Az ember lett az egyetlen túlszaporodó faj. Ehhez máig képtelen volt igazodni. Mivel az emberi faj sem viselhet el tartósan 1-2 ezreléknél gyorsabb népszaporulatot, a spontán népszaporulata azonban ennek tízszerese volt. Ezért minden gabonát termelő és minden pásztorkodós társadalom szükségszerűen halálokozóvá vált. Még egyetlen társadalomtudós nem arra épített, hogy egyetlen társadalom sem volt képes 1-2 ezreléknél gyorsabb népszaporulatot az életterében tartósan elviselni. Ezt pedig csak akkor tudta megoldani, ha a halálozás fokozásával erre az alacsony szintre a tényleges népszaporulatot. A halálozás fokozásának három párhuzamosan gyakorolt formája működött.
Az indokoltnál nagyobb jövedelmet vont el, és munkavégzést követelt meg a lakosság értéktermelő többségétől. Ezzel a kierőszakolt nyomorral fokozta a halálozást, rövidítette a várható életkort. Azt egyetlen történész sem vetette fel, hogyan alakult volna a várható életkor, és a népszaporulat, ha kisebb az értéktermelők megadóztatása.
A nemzeti jövedelemnek jelentős hányadát fordította a hadsereg felépítésére, és a háborúkkal sok embert és vagyon pusztított. Mégsem vetette fel egyetlen történész, hogyan alakult volna a népszaporulat, ha nincsenek háborúk.
Minden osztálytársadalom üldözte a tudásvágyat, a jobbító szándékot. Ennek a feladata még rejtettebb volt. Miért volt a tudásvágy eredendő bűnnek minősítve? Mert az előző két embertelenség szükségszerűségét a gondolkodó ember nem tudta volna elfogadni. A biblia megfogalmazói is ösztönösen megérezték, hogy az ember tudásvágyát el kell nyomni.
Azt, hogy az alultápláltság, a nyomor volt a legnagyobb halálozásokozó, Harari is szellemesen kezeli. A szükséges táplálkozás hiányát minősíti múltunk legnagyobb halálokozójának. Ezzel állítja szembe a túlsúlyosságot, mint a jelen egyik jelentős halálokozóját. Ez a szembeállítás nagyon szellemes, de nem reális. A fontos tény, hogy a jelenkori fejlett társadalmakban a megtermelt jövedelmet úgy osztják vissza, hogy csökkenjenek a jövedelem különbségek, a társadalom szegényebb része többet kap vissza, mint amennyit elvonnak tőle.
Minden osztálytársadalom a megtermelt jövedelmének jelentős hányadát, fegyverkezésre, erőszakos emberölésre és értékpusztításra, ezzel járványokat keltésére fordította. Még egyetlen történész sem vetette fel, hogyan alakult volna a fajunk létszáma háborúk nélkül.
Diákkorom óta értetlenül álltam, hogy a biblia miért éppen az ember legértékesebb tulajdonságát, a tudásvágyat tekintette az eredendő bűnnek. Csak öregkoromban ismertem fel, hogy a tudásvágy csak a túlnépesedő osztálytársadalmakban volt bűn. Előtte a gyűjtögetés idején, és azok megszűnése után az ember legértékesebb erénye lett.
A tudásvágy csak a túlnépesedő társadalmak bűne. Azt az ember csodálatos ösztönének tartom, hogy a teremtésmítoszok mindegyike megérezte, hogy a túlnépesedés megállításának egyik, nélkülözhetetlen eszköze a dogmákban, a törvények tiszteletébe vetett megingathatatlan hit. Ezt a zsidók vallása olyan szükségszerűségnek fogta fel, amitől csak a messiás eljövetele válthatja meg az emberiséget.
A tudásvágy szükségszerűségétől nem az isteni megváltó, hanem a tudományos és technikai forradalom válthatta meg a már nem túlnépesedő társadalmakat.
Harari túlságosan az agy fejlődésére koncentrál.
Ezen az alapon állítja, hogy a homo sapiens kipusztította a vele egy időben élő másik két emberfajt. A fajfejlődés nem ismer olyan fajpusztulást, amit a másik, fejlettebb faj megjelenése okozott. Minden ismert fajpusztulás oka heliocentrikus volt. Külső, a naprendszerben történő változás alakította át a fajok élettereit. Csak a heliocentrikus változások okozták a meglévő fajok közötti kipusztulását, és az új fajok megjelenését. A föld klímájának a legutóbbi megváltozását, ami mintegy tízezer éve történt, nem a néhány millió ember, de még nem is a földünk élővilágában történő változás okozta.
Az ugyan elfogadott tény, hogy a homo sapiens már mintegy hetvenezer éve élt Dél-Afrikában, és onnan csak ez után rajzott ki. Ennek a kirajzásnak az okát nem ismerjük, de tényként elfogadjuk.
A kor másik két emberfajának, a négy évszakos Eurázsiában élőknek a kipusztulását a homo sapiens megjelenésével aligha lehet magyarázni. Ennek a feltételezésnek nincs reális alapja, hiszen a megjelenésünk előtti minden emberfaj kihalt. Egyiknek a kihalását sem egy fejlettebb faj megjelenése okozta. Nem ismerünk olyan fajt, amit egy másik, fejlettebb faj pusztította ki. A fajok mindig azért pusztultak ki, mert képteleneknek bizonyultak arra, hogy a jelentősen megváltozott életkörülményekhez alkalmazkodjanak.
Azt nemcsak Darwin, de a darwinisták sem vették tudomásul, hogy a homo sapiens volt az első faj, amelyik a környezetváltozásokhoz nem új fajjá változva, hosszú idő alatt igazodott, hanem a viselkedését igazította a környezetéhez. Fajunk az első, és egyetlen faj, amelyik szinte minden természeti környezethez képes volt nagyon gyorsan alkalmazkodni. A fejlett agyának köszönhetően, a korábbitól nagyon eltérő természeti környezethez nagyon eltérő módon idomult, a nélkül, hogy a DNS-e változott volna. Azt ugyan nem ismerem, hogy a fajunkkal egy időben élő másik két emberfaj, a neandervölgyi és a denisovai ember hol, és mikor jelent meg. Erre Harari sem tér ki, pedig fontos volna tudni, hogy ez a két faj is a trópusokról vándorolt északra, vagy magyarázatot keresni arra, hogy mi tette lehetővé, hogy ez a két ember már nem a telet nem ismerő északon jelent meg.
Van ugyanis egy teóriám.
Csak a négy évszakos klíma jelenti azt, hogy az ott élő fajok évente négy eltérő természeti környezethez kénytelenek alkalmazkodni. Gyermekfejjel is láttam, hogy a falvakban minden évszakban másként ének az emberek. Elég egy filmet nézni, egy regényt olvasni, hogy érezze az ember, hogy most éppen melyik évszakban vannak.

Fajfejlődés ott gyorsabb, ahol változik az élettér.

Életem egyik legnagyobb élménye Ausztráliában, 1985-ben ért az ottani eredeti őserdőben. Ott ütött meg a gondolat. Körülöttem csak egyszikű növények és erszényes állatok élnek, vagyis 70 milliós múltban járhatok. Mire haza értem, már megvolt az oka is annak, hogy miért állt meg 70 millió évre a biológiai fejlődés órája Ausztráliában. Azért, mert ez a tízmillió négyzetkilométeres kontinens ekkor szakadt el Dél-Afrikától, és úszott el a Csendes Óceán délnyugati oldaláig. Ez alatt mindig olyan közel volt az egyenlítőhöz, hogy a klímáját nem érintette jelentősen a jégkorszakok elmúlása. Ahol nem változik jelentősen az éghajlat, ott áll a biológiai fejlődés órája.
Felismerésem óriási jelentőségűnek tartottam, mert igazságában nem lehet kételkedni.
Madagaszkárban Darwin is olyan biológiai környezetet talált, amilyen 30 millió éve Afrikában volt.
Még meggyőzőbb bizonyítást ad a mély-tengerek világa. Ott élnek a változatlan környezetben a legrégebbi fajok.
A vulkáni kürtők közelében új, de a fejlődés korai szakaszára jellemző fajok is megjelennek.
Márpedig, ha változatlan környezetben nincs fajfejlődés, akkor a megtörtént fejlődés okát csak a környezetváltozásban érdemes keresni.
A szelekció nem hoz fejlődést. Ezt Darwin sem ismerte fel. A szelekció arra ugyan képes, hogy a fajoknak akár nagyon eltérő formáit is kialakítsa, de ezek nem fejlettebb, hanem csak eltérő formájú, viselkedésű variációkat jelentenek ugyanazon a fajon belül.
Erre a háziállatok példája tanított meg. A háziállatokat az ember a saját érdekéhez szelektálta, ennek következtében nagyon eltérő méretű, viselkedésű alfajok jöttek létre, de DNS-ük ugyanaz maradt. Ilyen nagyon rövid idő alatt a kutyák, a macskák, a szarvasmarhák, a kecskék, a birkák, a lovak nagyon elértő méretű, formájú, szőrzetű, színű, viselkedésű, képességű háziállatok formájában léteznek, de genetikailag ugyanaz a faj maradtak.
Azt ugyan nem ismerem, hogy a neandervölgyi és a denisovai ember hol jelent meg, arról még kevesebbet tudok, hogyan éltek a különböző környezetekben, de az biztos, hogy a sapiens náluk sokkal rugalmasabban idomította életmódját a természeti környezetéhez. Azt kellene feltárni, hogy ez a két faj a sapiens előtt mikor, és hol jelentek meg. Amikor a sapienssel találkoztak, már eleve a viszonylag hideg, négy évszakos természeti környezetben éltek.
Engem nagyon érdekelne az is, milyen volt a megtermékenyülése ennek a két kemény telű éghajlatban élő emberi fajnak. Ugyanis nem ismerek a homo sapiensen kívül olyan fajt, amelyik megtermékenyülése nem igazodik a tavaszi születéshez. Csak az ember megtermékenyülése marat ötven ezer év alatt is az éghajlattól független. Ez azt jelenti, hogy az ember az egyetlen emlős, amelyik a kemény és hosszú telet ébren, és a szabadban tölti, de a megtermékenyülése nem a tavaszi születéshez igazodott. A sapiens az egyetlen olyan viszonylag nagyméretű emlős, aminek a kemény telű éghajlaton élve a szexuális vágya, a megtermékenyítődése folytonos, az évszakoktól független marad.
Nem kisebb jelentősége van annak, hogy a nők havonta menstruálnak, és közben több napon át termékenyek. A férfiak és a nők szexuális ösztöne pedig folyamatosan működik.

A világűrben hol keressük az életet.

A biológusok nem gyógyulnak ki abból a tévhitből, hogy az életet a hasonló környezetű bolygón keressék. Pedig ezt nem ott kell keresni, ahol a jelen állapot hasonló a földünkéhez, hanem csak ott, ahol a bolygó története hasonló változások során ment keresztül.
Harari sokat foglalkozik az egy időben élő emberfajok egymást megtermékenyítésével. Ezt ugyan az ilyen nagyon ritka fajoknál eleve jelentéktelennek tartom, mert azoknál nagyon kivételes, hogy a magános nők egyedül sétálnak a közösségüktől távol, és szexuális vágyban élő, de más fajhoz tartozó férfival találkoznak.

Harmadik fejezet

Ádám és Éva életének egy napja


Az első észrevételem, Harari vadászó-gyűjtögető korról beszél. A vadászat jelentőségét ő is túlértékeli. Ezek a gyűjtögetésre épülő társadalmak voltak. Ez a két megélhetési mód ugyanis egymással összeegyezhetetlen. Azzal kezdem, hogy a gyűjtögetés az egész közösség közös feladata volt. Kétségtelen voltak már abban a korban is nagy közös vadászatok, de ezek sokkal inkább a közösséget összetartó ünnepek, mint a táplálékot szerző események voltak. A gyűjtögetés a közösség miden járóképes tagjának a feladata volt. A vadászat azonban a rangos férfiak ritka ünnepe volt. Ha a vadász hozott is néha értékes vadhúst, annak az élelmezésben játszott szerepe jelenételen maradt. Ezt azzal szoktam illusztrálni, hogy a gyűjtögetők sokkal több csigát, rákot, kagylót és tojást ettek, mint csak fegyverrel elejthető vadak húsát. Vagyis az állati fehérjéhez sem a vadászattal, hanem a gyűjtögetéssel jutottak.
Harari is belátja, hogy a lakosság élelmezést elsősorban a gyűjtögetés biztosította, mégis ezt az életformát vadászó-gyűjtögetőnek hívja.
A paradicsomi térség.
Nyugat-Európában nagy hatást tett rám a dagályjárta óceán partokon járva, hogyan élnek meg a madarak milliói a dagály után visszamaradt puhatestűeken. Felismertem, hogy a gyűjtögetés számára a legjobb életteret a dagályjárta homokpartok adják. A tenger gyümölcseit a lakosság minden korosztálya gyűjtötte össze.
Nyilván előfordult, hogy a közösség férfijai elejtettek egy mamutot, bölényt, szarvast, de ezek a nagyon ritka, csodának minősíthető események voltak, amiket kultikus barlangok falán, a sziklákon csodák formájában örökítettek meg. Szabálynak tekintem, hogy a kultúra helyein nem a mindennapok fontos eseményeit, hanem a ritka csodákat őrizték meg. A jelenkor templomai is csak a csodákat őrzik, nem a fontos mindennapi élet eseményeit.
A vadászat csak a fontos férfiak sportja volt és maradt.

Mikor és hol történt a bibliai emberteremtés?

Harari nem tisztázza hol, és mikor történt az emberteremtés bibliai formája. Pedig ebben a tudományos álláspont egyértelmű. Valahol Mezopotámiában és már a földművelésből megélés idejében. Ezt egyértelműen mutatja az időszámításuk, ami nem az ember teremtése, hanem az földművelésre térése idejére utal, tehát csupán közel hatezer évre megy vissza. A biblia írása ideje pedig alig négy ezer évvel megy vissza. Ez a biblia megfogalmazáskor használt a többi kultúra időszámításaival van összhangban. Ehhez képest a görög és római kultúrákban használt időszámítások sokkal később, és kevésbé jelentős történelmi változással kezdődnek. A görögök és a rómaiak közel háromezer évvel később, mint a zsidók az első olimpiájukkal, illetve a rómaiak Róma alapításával kezdték. A két nagy közel-kelti világvallás a keresztény és a mohamedán, még később, a vallásalapítójuk születésétől számolja az idejét. A biblia nem az emberteremtést tekinti az időszámítás kezdetének, hanem a közel-keleti időszámításokhoz igazodik.
Tehát egyetlen kultúra, illetve vallás időszámítása az emberteremtést nem annak reális idejére teszi.
Harari bölcsen látja, hogy a fajunk történetében a gabonatermelésre, illetve a pásztorkodásra történő áttérés a minőségi változást, előrelépést hozó nagy történelmi fordulat. Az állatok domesztikációjával azonban nem foglalkozik.

Család a gyűjtögető társadalmakban.


Harari fontos megállapítást tesz. „Az ősi gyűjtögető hordák kommunákban éltek, ahol nem létezett magántulajdon, monogám kapcsolat, sőt apaság sem.” Azt még megemlíti, hogy a gyűjtögető hordák között voltak apajogúak és anyajogúak. A zsidó kultúra az anyajogúságát máig megtartotta, mert az anya biztos, az apa bizonytalan volt. „Sok tudós elutasítja ezt az elméletet kitartva a mellett, hogy mind a monogámia, mind a nukleáris család formálása alapvető emberi viselkedés.” Véleményem szerint, a monogámia, a kiscsalád fajunk életében nagyon későn, alig több mint ezer éve jelent meg, Nyugat-Európában a kiscsaládos jobbágytársadalomban. A kiscsalád elterjedését csak az ipari forradalom hozta az emberiség nagy többsége számára.
Ezt Harari meg sem említi, holott a házaspárok kiscsaládja volt az utóbbi ezer év legjelentősebb társadalmi változása.
A Nyugat élre kerülését a kiscsaládos jobbágyrendszerben látom. Ezt terjesztette ki az ipari forradalom mára szinte az egész emberiségre. Az utóbbi ezer év legnagyobb társadalmi változása a kiscsaládok általánossá válása.

A gabonatermelés és a pásztorkodás forradalom volt.


A sapiens történetének fontos állomása a gabonatermelés és a pásztorkodás általánossá válása volt. Harari említést sem tesz arról, hogy az önözéses szántóföldi gabonatermeléssel párhuzamosan jelentek meg a pásztortársadalmak is. Harari a pásztortársadalmaknak a társadalmi fejlődésben játszott szerepét az öntözéses gabonatermelőkhöz viszonyítva, csak másodlagosnak kezeli. Az eredeti magas-kultúrákat, az ezzel járó eltartó képességet az önözéses gabonatermelés tette lehetővé.
Nincsenek adataim, de feltételezem, hogy a földművesek és a pásztorok száma közel hasonló volt. E két termelési mód között nagy különbség az egységnyi területük lakosságot eltartó képességben volt. Az önözött gabonatermelés területe tizede sem volt a pásztorkodó területekének. A lakosságeltartó képességük azonban legalább tízszer akkora.
Történészként azt hangsúlyoznám, hogy a gyűjtögetés alig néhány millió embert tartott el. Az önözéses gabonatermelés és a pásztorkodás ötezer év alatt megszázszorozta az emberiséget. Az ipari és tudományos forradalom pedig mintegy ezerszeresére növelte a létszámunkat. Tudatosítani kellene, hogy amíg az öntözött gabonatermelés a gyűjtögetés százszorosára növelte az életterének eltartó képességét, a pásztorkodás ennek tizedét sem érte el.
Jelenleg a háziállatok óriási többségét a szántóföldi mezőgazdaság tartja el. Nemcsak az emberek táplálkozása, de az állattenyésztés is egyre inkább a szántóföldön termelt takarmányra épül.

A kutya volt az első domesztikált állat.


Nagy örömmel olvastam: „A kutya volt az első állat, amelyet a Homo sapiens háziasított.” Sokszor foglalkoztam annak bizonyításával, hogy az első háziállat a kutya volt, ami a klímaváltozást sok ezer évvel megelőző technikai forradalmat jelentett mind a rénszarvasokkal együtt éléssel, mind a kézi fegyverekkel történő vadászatban. Ma már tudományosan bizonyított tény, hogy a kutya sok ezer évvel a klímaváltozás előtt társult az emberrel. Sokszor leírtam, hogy az ember a lőfegyverek előtt, kutya nélkül eredménytelen vadász volt. A kutya pedig a rénszarvasok élőhelyében eredménytelen ragadozó. Az ember társulva a kutyával a térség két sikeres ragadozójához viszonyítva is fölénybe került. E két önállóan nagyon gyenge hatásfokú ragadozó, a vadász és a vadkutya szövetkezése azonban mindkettőjük fölényét eredményezte. A tundrán élő ember egyedül reménytelen vadász volt a gyenge adottságaival és fegyvereivel. A vadkutyák sem voltak egyenrangú versenytársai a farkasoknak és a jeges medvéknek. Ketten együttműködve azonban fölénybe kerültek.
A rénszarvasok önmagukban könnyű zsákmányt jelentettek a két csúcsragadozó számára. Ezzel szemben csak azzal tudtak védekezni, hogy több ezer fős csapatokban folyton vándoroltak, mindig ott éltek, ahol táplálékot talált az óriási csorda. Mindez a tengerparttól távoli tundrán, ahol eleve nem volt a medvék és a farkasok számára másik megfelelő zsákmányállat.
E három önmagában kiszolgáltatott faj azonban ösztönösen kooperációt alkotott. Az ember és a hozzá társult kutya vállalta az óriási csodával való együttélést.
A kutyák jelentették az éberséget. Ugatásukkal jelezték A medvék, farkasok éjjel és nappali fenyegetését. Az emberek fegyvereikkel, tűzrakásokkal riasztották a ragadozókat. A rénszarvasok pedig ösztönösen megérezték a védettségüket. E három faj együtt máig is jól boldogul. Az emberek és a kutyák számára biztos táplálékot jelentett a néhány borjú leölése, ami eltörpülő veszteség volt a ragadozók elmaradó zsákmányolásának. A rénszarvasok az emberek lakhelyét, felszerelését szánnal szállították. Ez mégsem volt pásztorkodás, hiszen csak az állatok tudták ösztönösen, mikor hol legyenek. Az ember tehát nem volt terelő pásztor, csak az állatokkal együtt élő védelem.
Ez a csodálatos egymásrautaltság csak félig volt domesztikáció, mégis a jelenkorban is megmaradt, azzal a technikai különbséggel, hogy a pásztorok nem a rénszarvas által vont, motoros szánokon haladnak együtt a csordával. Csodálatos véletlen, az első domesztikálódás és a pásztorkodás első formája tízezer évvel a klímaváltozás előtt megtörtént, és éppen a jelenkor legfejlettebb társadalmaiban, Európában a Skandináv Északon, és Észak-Amerikában ma is létezik.


Negyedik fejezet

Az áradat


Harari ebben a fejezetben az ember természetpusztító szerepéért vádolja. Megfeledkezik arról, hogy az elmúlt 12 ezer év alatt az ember ezerszeresére szaporodott, és jelenleg ötször annyi háziállatot tart, mint amennyi vadállat megmaradt. Ha volna arra adat, hogy 12 ezer éve mennyi nagyestű állat élt a földön, és mennyi most, minden bizonnyal kiderülne, hogy most sokkal több állat él, mint akkor, de nagyon mások, az ember érdekét szolgálók. Az állományuk átrendeződött abban a tekintetben, hogy az állatok az ember igényeinek megfelelők sokasodtak, a számára haszontalanok pedig nagyon megfogytak.
Hararinak azt kellett volna először tisztázni, hogy miért tartja értékesebb állatnak a mamutot, a bölényt, mint a szarvasmarhát, illetve a többi háziállatot. Ezt a kérdést kikerüli. Azt ugyan nem vitatom, hogy érdemes lett volna az állatkertekben megőrizni a kipusztult és az ember által kipusztított állatok néhány példányát megőrizni, és az állatkertekben, rezervátumokban mutogatni. Az eredeti létszámuk megtartása azonban megoldhatatlan fáradsággal és elviselhetetlen költséggel járt volna. A kipusztulásuk elkerülhetetlen volt.
Harari óriási érdeme, hogy megmutatta, hogy az ember az utóbbi tízezer évben az egész földet szinte a szolgálatába állította. Ha ezt nem teszi meg, fenn tartja az eredeti állapotot, megmaradunk néhány millióan és a megélésünket a természet ajándékainak a gyűjtögetésével biztosítjuk.
Ezért nem is vitaatom a fejezet részleteit, mert a nagytestű vadállatok megtartása a sapiens diadalának szükségszerű velejárója volt. Azt is, hogy Harari könyvét élvezettel olvashattam, annak köszönhetem, hogy a fajunkat az eredeti állatállomány megőrzésnél fontosabbnak tartja, hogy a földet a szolgálatunkba állítottuk.
Már a másik könyvét, Az emberiség rövid törtnetét már megszereztem, és máris írom, hogyan látom a fajom történetét.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése