2017. március 30., csütörtök

Kiegészítő gondolatok az ÚJ KÖZGAZDASÁGTANHOZ VI. Amit már én is megéltem

Kopátsy Sándor                 EE                   2017 03 14

Kiegészítő gondolatok az ÚJ KÖZGAZDASÁGTANHOZ
VI.
Amit már én is megéltem

A jelenkor a tengerek megművelésének kezdete lesz.

Fajunk történetének legnagyobb fordulata az, amikor a természet ajándékaiból élésről áttért a szántóföldi gabonatermelésre. Most a vizek megművelésére térünk át. Méghozzá a kor tempójában. Ötven éve még újdonságnak számított a tengervízi farmokban termelt lazac, 2016-ban pedig már ezekben termelték a tengerekben kifogott halak felét. Még megdöbbentőbb adat, hogy ez évben a tengeri halfarmokban annyi kiló halat termeltek, mint amennyi marhahúst.
Közel kétszáz éve az angol Malthus azon kesergett, hogy a túlnépesedés táplálékhiányt fog okozni. Ma pedig ez látszik a legkisebb problémának. Hatvan éve Burgert Róbert barátommal az láttuk, hogy a szarvasmarhát, de még a sertést is ki fogja szorítani a baromfi. Ez szükségszerűen fakadt abból, hogy a baromfi százszor szaporább, és huszad annyi idő alatt lehet belőle végtermék, hús és tojás, mint a szarvasmarhából hús és tej. De már akkor felvetettem, hogy az igazi forradalmat a még sokkal szaporább, és gyorsabban szelektálható hal fogja jelenteni.
Ma már senki sem kételkedhet abban, hogy a hal, és a többi hidegvérű állat lesz a jövő fehérjéje.
Az emberiség törtnetében a történészek százszor annyit foglalkoznak a királyokkal és a hadvezérekkel, mint a táplálkozással. Pedig sokkal inkább fordított arányban kellene.
A hatvanas években fél évet Olaszországban tölthettem, ott találkoztam először a növényi fehérje történelmi szerepével. Azt már előzőleg tudtam, hogy az amerikai bab milyen fontos növényi fehérje, mert a baranyai sokácoknál láthattam, hogy a fő táplálékuk a bab volt. Ez és a gesztenye volt a két jelentős növényi fehérje. Mégis meglepett, amikor Dél-Olaszországban egy nagyon gazdag és művelt ügyvédnél vendégeskedtünk. Mivel éppen az egyiptomi bab, a fáva ünnepnapja volt, az nem ettek mást, csak fávát. Ezt a pillangóst ugyan ismertem, hiszen tarlóvetésként Baranyában termelték. De csak ott tudtam meg, hogy a fáva ünnepe ötezer éves egyiptomi örökség. A nagyon sűrű lakosságú Egyiptomban ritka kincs volt a hal és a hús, ezért volt nagy tisztelete a fehérjében gazdag fávának. Ott ez a bab volt a fehérjét jelentő táplálék. Arról az olasz vendéglátóm sem sokat tudtak mondani, hogyan lett Olaszországban is ünnep a fáva napja, de mégis keményen megtartották.
Amennyire köztudott, hogy Európa milyen sokat köszönhetett az amerikai burgonyának és kukoricának, annyira keveset tudunk arról, hogy a városi lakosság számára mit jelentett az amerikai bab. Az olcsó és tárolható fehérjét.
Most már biztosak lehetünk abban, hogy a jövő emberiség fehérjével való táplálását a halfarmok fogják biztosítani. Az mégsem tudatosult, hogy mekkora lehetőséget jelent a haltenyésztés térhódítása. A sok tudós évtizedek óta a felmelegedéssel járó nehézségekkel riogat, de eszükbe sem jut, hogy mint jelenthet a sós vizekben elterjedő haltermelés.
A közelmúltban éppen a magyar édesvízi haltermelés fellendülésével foglalkozunk. Egy véletlen hír hívta fel a figyelmemet arra, hogy a halastavak termelését lényegesen hatékonyabbá tehetjük azzal, ha a vizüket a Paksi Atomerőmű éjszakai ármával melegítjük. Kiderült, hogy az év hala, az egyiptomi harcsa, azért népszerű, mert Egyiptomban, ahol nincsen tél, ezek kétszer gyorsabban nőnek. Tehát a magyar halastavak hozama kétszeres is lehetne, ha télen fűtenénk a vizüket. Ehhez itt van a paksi éjszakai áram, amit nem tudunk hasznosítani.

A zsebben hordható számítógép.

Fajunk úgy jelent meg, mint a legkevésbé életképes faj. Az agyunktól eltekintve, minden fizikai képességünk viszonylag gyenge volt. De a fejlett agyunknak köszönhetően egyre gyorsabban, minden képességünk magasan az állatvilágban minden képesség fölé emelkedett. A technikai fejlődés történelmét korábban az olyan szerszámok jellemezték, amik megkönnyítették a fizikai munkák végzését, csökkentette azok használata a hozzáértést. A tudományos és technikai forradalom az ember képességét növelő feladatok megoldását sokszorozta meg. A munkaerőtől egyre nagyobb, a használójától egyre kisebb feladatot igényelt. Ezt a legjobban az ember korlátozott kommunikációs képességét megsokszorozó kommunikációs forradalom falósította meg. Egy modern okos telefon elkészítéséhez egyre több tudományos eredményre van szükség, a használata pedig egyre kevesebb képességet igényel és korábban elképzelhetetlen eredményt hoz.
A gyerekek elképesztő érzékkel használják a távirányítókat, az okos telefonokat annak ellenére, hogy fogalmuk sincs arról, hogyan lehetett ezeket előállítani. Gyermekkoromban nyilat, sípot, csúzlit készítettünk, ma a gyerekeknek fogalmuk sincs arról, hogyan készül a mobiltelefon, a távirányító, de gátlás nélkül használják, kinevetik az öregeket, akik logikájukra támaszkodva próbálják hasznosítani ezeket. Ők pedig természetesnek tekintik, hogy egy másik kontinensről úgy beszélnek és nézik a nagypapájukat, mintha a lakás másik szobájában ülne. Fel sem merül bennük, hogy kétszáz éve ez még a tudósok számára is elképzelhetetlen volt.
Talán egyetlen találmány sem jelentett akkora változást az emberiség többsége számára néhány évtized alatt, mint egy zsebben hordható számítógép. Ennek ellenére ma ezeket a kis csodákat az elmaradt világban is általánosan használják. Azzal a tudósok sem foglalkoznak, hogyan fog hatni ez az emberiség tudatára.

Az atombomba hatása.

Kevés tudományos eredménytől vártak akkora történelmi változást, mint az atombombától. A tudósoktól a közvéleményig az iszonyú emberpusztítással járó háborúktól féltek. Az óta hetven év telt el, és nincsenek háborúk, az atombombákkal csak kísérleteznek és ijesztgetnek.
Éppen ma nézhettem a televízióban egy elemzést a Japánra dobott két atombomba hatásáról. Ennek a végén az volt a következtetés, hogy a két atombomba ledobása két-háromszázezer japán halálát okozta. De ezzel befejeződött a háború, aminek legalább tízszer, de inkább hússzor több áldozata lett volna, ha a tradicionális fegyverekkel még egy évig tart a háború. Csak az Egyesült Államok embervesztesége lett volna félmillió.
Az ebben az esetben sem merül fel, hogy Japán volt az agresszor, aki hadüzenet nélkül elpusztította az Egyesült Államok csendes óceáni flottájának a felét, a háború alatt pedig példátlan kegyetlenül bánt a megtámadott ellenséggel.
Az atomfegyverek megjelenésének mérlege példátlanul pozitív. Az óta a fejlett világban nem volt háború, ugyanakkor az Egyesült Államok és a Szovjetunió között folyt egy példátlan drága fegyverkezési verseny, aminek az elkerülhetetlen következménye lett az imperialista Szovjetunió szétesése. Ennél olcsóbb megoldást nem is lehetett volna elképzelni a Szovjetunió felszámolásáról. Elképesztően sokat fordítottak a hidegháborúban fegyverkezésre, de ez a sok is eltörpül a mellett, mibe kerülhetett volna egy igazi atomháború.
Ez is meggyőző példája annak, hogy a végső mérlegek elkészítése nélkül hamis történelem készül. A hidegháború az emberiség történetében a legkisebb áldozattal és a legnagyobb eredménnyel zárult fegyverkezési verseny volt, aminek a sikere csak azzal magyarázható, hogy az atomfegyverek birtokában a nyertes is lehet vesztes.

Miért nem háborúznak a fejlett társadalmak?

A közgazdaságtudomány máig nem ismerte fel, hogy miért nincs a tudományos és technikai forradalom körülményei között háború. A második világháborút azért lehet joggal a fejlett társadalmak közti utolsó háborúnak tekinteni, mert feltehetően valóban az utolsó volt. A tudományos és technikai forradalom ugyanis olyan világgazdaságot hozott létre, amiben a fejlettek számára az lett a legnagyobb előny, ha egymással kereskednek, osszák meg a munkát.
Az osztálytársadalmak hatezer éve alatt a fejlettek azzal jutottak jövedelemhez, hogy a kevésbé fejlettekkel kereskedtek. A világkereskedelem nagy többsége a fejletteknek a kevésbé fejlettekkel, ezen belül a gyarmataikkal és a befolyási övezetekkel folytatott árucsere volt. A tudományos és technikai forradalom hatására azonban a világkereskedelem súlypontja a fejlettek közti munkamegosztás lett. A történészek sokat foglalkoznak a gyarmati rendszer felszámolásának a politikai feltételeivel, de meg sem említik, hogy a tényleges ok a tudományos és technikai forradalom volt. Ezt megelőzően a világkereskedelem többsége a fejlettek és a kevésbé fejlettek közti árucsere volt.
Az ipari forradalom olyan világkereskedelemnek teremtette meg az alapját, amiben az iparosodott országok gyáripara óriási komparatív előnybe került a nem iparosodottakkal szemben. Mivel az ipari forradalom csak az ipart és a szállítást érintette, és csak jó kétszáz évvel később a mezőgazdaságot, a világkereskedelem súlya egyre inkább a fejlett országok ipari termékek exportjának a kevésbé fejlett országok mezőgazdasági és bányászai termékekre történő cseréje felé tolódott el. A gyarmati rendszer ennek megfelelően vált jellemzővé, mert abban az iparosodott országok a saját gyarmataikkal és befolyási övezeteikkel való cserében oldották meg a munkamegosztásukat.
A tudományos és technikai forradalom két okból azonban alapvető változást hozott. Egyrészt megtörtént a mezőgazdaság technikai és biológiai forradalma, másrészt a fejlett országok iparának hatékonysága egyre inkább a fejlettek közti munkamegosztásra épült.

A mezőgazdaság tudományos és technikai forradalma.

A gazdaságtörténészek is alig foglalkoznak azzal, hogy a 20. században mi történt a mezőgazdaságban.
Előtte a mezőgazdaságnak nagyon nagy volt a munkaerőigénye és működtetése viszonylag kevés tőkét és sok képzetlen munkaerőt igényelt. A 20. században a mezőgazdaság gépesítése és a fajok biológiai fejlesztése tizedére csökkentette a mezőgazdaság munkaerőigényét, és az átlag fölé emelte mind a tőke nagyságával, mind a munkaerő minőségével szemben támasztott igényt. Ugyanakkor a mezőgazdaságban a családi gazdaság vált az optimális üzemformává.
Mivel a farmergazdaságok elsősorban a Nyugat négy óceánokon túli angolszász országában győztek, illetve bontakozhattak ki zavartalanul, ezekben érte el a legmagasabb szintet. Vagyis száz éve még a mezőgazdaság fejlettségében kisebbek voltak a fejlettségi különbségek, mint az átlag, jelenleg ennek a négy országnak a mezőgazdasága lett a leghatékonyabb. Vagyis a családi vállalkozás először a mezőgazdaságban győzte le a nagyüzemet. Éppen az ellenkezője történt annak, amit a bolsevik marxizmus kikényszerített.

A kisvállalkozások térhódítása.

A nyugdíjba menetem előtt vizsgáltam, hogyan alakult a vállatok nagysága az Egyesült Államokban a második világháború után. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a leggyorsabban a 10 fő alatti vállatok nőttek és leggyorsabban csökkent az 500 főnél többet foglalkoztató vállatokban dolgozók aránya. Azt már tudtam, hogy a mezőgazdaságban termelt érték 90 százalékát a családi vállaltok adják, de ezekben tovább csökkent a dolgozók aránya, akkor már 3 százalék körül volt.
Az viszont meglepett, de megértettem, hogy hogy az autógyártásban volt a legnagyobb csökkenés. A háború után még az autógyárban szinte a nyersanyagokból készítettek gépkocsit. 1980-ban azonban az autógyárakban 16-20 óra munkával a beszállított alkatrészeket gépkocsivá állították össze. Szinte függetlenül attól, hogy milyen értékű lett a gépkocsi. A legnagyobb autógyárak 50-70 ezer alvállalkozóval voltak kapcsolatban a beépített alkatrészek és a kész gépkocsik értékesítési folyamatában. Torinóban azt mondták, hogy több száz kárpitos vállalt biztosítja a szükséges kárpitosmunkáknak a napi gyártmányösszetételhez való igazodást.

A bolsevik rendszer ebben a tekintetben is az ellenkező úton járt, minél kevesebb nagyvállalattal igyekezett megosztani a feladatokat. A bolsevik rendszer arra épült, hogy minél olcsóbban termelje a kárpitot, a piacos gazdaság pedig arra, hogy minél olcsóbban kiszolgálja a vevők érekét.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése